Kliinisen neuropsykologian erikoistumislautakunta

Kelan pätevyyskriteerit

Kansaneläkelaitoksen kanssa sovitut kriteerit neuropsykologisten kuntoutuspalveluiden tuottajille:

Selvitys palveluntuottajien pätevyyksistä
Malli työnohjaustodistuksesta 

Kliinisen neuropsykologian työnohjaajat

Erikoistumislautakunnan jäsenet ovat pj Erja Poutiainen, Susanna Huju, Liisa Klenberg, Arja Lindell ja Taina Nybo.
 
Erikoistumislautakunnan sihteerinä toimii Kati Peltonen (, p. 044 7813115).
 
Rekisteriseloste